Aktualności

02/11

Konkurs na najpiękniejszy lampion św. Marcina

Każdego roku w okolicach 11.11 korytarze naszej szkoły wypełnia blask pięknych lampionów.

Przygotowują je uczniowie wraz z rodzicami na szkolne obchody dnia św. Marcina. 

W tym roku również zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszy lampion. Każdy uczeń może wykonać lampion św. Marcina. 

Nagroda główna to prawdziwa gęś :)

Podpisane lampiony przynosimy w dniach 14.11 (cały dzień) oraz 15.11.( do godz. 9:00). 
Pomysły do podpatrzenia pod linkiem:
Wasi nauczyciele j. niemieckiego
28/10

„Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie”

24 października  uczniowie klas ósmych naszej szkoły brali udział w wycieczce do Oświęcimia. W pierwszej kolejności zwiedzali „Oszpicin. Muzeum Żydowskie” oraz Synagogę. Goszcząc te miejsca oraz spacerując po mieście z przewodnikiem, mogli poznać przedwojenne życie Żydów w Oświęcimiu.

Następnie  młodzież zwiedziła Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Pobyt w tym miejscu skłonił wszystkich do refleksji i zadumy nad ludzkim życiem, cierpieniem i śmiercią. Uświadomił uczniom jak człowiek może zostać pozbawiony swojej godności i człowieczeństwa. Bardzo wymowne okazały się również słowa Primo Leviego umieszczone na jednej z tablic: „To się jednak wydarzyło, a zatem znowu może się wydarzyć – oto sedno tego, co mamy do powiedzenia”. Przypomniały one wszystkim, że obóz w Oświęcimiu nie jest atrakcją turystyczną a miejscem pamięci i świadectwem upadku cywilizacji. Jest również przestrogą, do czego może doprowadzić ludzka nienawiść.

25/10

PROFILAKTYKA JODOWA

Szanowni Państwo,


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu, decyzją Burmistrza Miasta Lublińca, jest punktem dystrybucji preparatu jodku potasu w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktyki jodowej.

Punkty wydawania tabletek w Lublińcu:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sądowa 9,

  2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Droniowicka 45,

  3. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Zwycięstwa 32,

  4. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wilimowskiego 8,

  5. Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Powstańców Śl. 6,

  6. Miejski Dom Kultury, ul. Plebiscytowa 9,

  7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Oświęcimska 30,

  8. MPBP LUBITEKA, ul. Sportowa 3,

  9. Komenda Straży Miejskiej, ul. Paderewskiego.

Podejmowane działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. O rozpoczęciu akcji mieszkańcy miasta zostaną poinformowani alertem RCB oraz przez środki masowego przekazu.

WAŻNE!

Szkoła jest jedynie punktem dystrybucji tabletek. W razie wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym nauczyciele nie będą podawać tabletek z jodkiem potasu ani wydawać ich niepełnoletnim uczniom. O podaniu dziecku preparatu decyduje wyłącznie rodzic/prawny opiekun. W szkole nie będą zbierane zgody na podanie uczniom tabletek z jodkiem potasu.

Podkreślić należy, że jest to działanie wyłączne o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Szczegółowe informacje dotyczące profilaktyki jodowej w Polsce znajdują się na stronie:
https://lubliniec.eu/aktualnosc/akcja-jodowa

25/10

TABLICZKA MNOŻENIA, SUDOKU I INNE ŁAMIGŁÓWKI

Na początku października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym dniu uczniowie klas IV-VI przypominali sobie i utrwalali tabliczkę mnożenia oraz rozwiązywali łamigłówki, a następnie brali udział w klasowym konkursie na „Mistrza Szybkiego Mnożenia”. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać poprawnie jak najwięcej przykładów z tabliczki mnożenia w ciągu 2 minut. Oprócz umiejętności matematycznych walczyli z presją czasu, co niektórym dało się to we znaki.
Najlepsi z poszczególnych klas rywalizowali ze sobą w konkursie na szczeblu szkolnym.
Spośród klas IV – VI najlepsi okazali się:
Maja Balas z klasy Va, która zajęła I miejsce, rozwiązując poprawnie 57 przykładów w ciągu 2 minut
Szymon Krawczyk z klasy VIa, zajmując II miejsce (rozwiązał poprawie 52 zadania)
Krzysztof Skonecki z klasy Va, który rozwiązał poprawnie 46 zadań.
Starsze klasy – siódme i ósme, miały swoje zadanie do wykonania. Zostali przyuczeni do rozwiązywania sudoku, po czym rywalizowali o najszybsze, poprawne rozwiązanie tejże łamigłówki.
Na etapie szkolnym najlepsi okazali się:

I miejsce: Jakub Gondek
II miejsce: Aleksandra Wilk
III miejsce Jakub Świtała
wyróżnienie: Wiktoria Pietrzik


Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejne konkursy

24/10

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego zaopatrującego miejscowość Lubliniec, stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia. Dnia 21.10.2022 r. na terenie miasta Lubliniec zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lubliniec. Przeprowadzone badania wody wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego (bakterie z grupy coli 37 j.t.k. i 19 j.t.k.), co jest niezgodne  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest przedsiębiorstwo: Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, ul. Spokojna 2.

W związku z powyższym woda z sieci wodociągowej Lubliniec nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

(więcej informacji w linku poniżej...)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu

20/10

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca


Chcesz działać w swoim mieście
i realizować różne pomysły?

Zgłoś kandydaturę do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca
w terminie do 24.10.2022 r.


Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji znajdziecie pod linkiem: https://lubliniec.eu/kadencja-2022-2024

18/10

Akcja „Święty Mikołaj na Kresach”

Podobnie jak w latach poprzednich i w tym roku Towarzystwo Patriotyczne Kresy organizuje akcję „Święty Mikołaj na Kresach”.

W tym niełatwym czasie wojny na Ukrainie szczególnego wsparcia wymagają Polacy mieszkający w Obwodzie Lwowskim. Idea tegorocznej akcji polega na przygotowaniu przez uczniów jednej klasy paczki dla jednego kolegi/koleżanki z Ukrainy. Paczka powinna zawierać: zeszyt, kredki, plastelinę, mazaki, długopis, ołówek, czekoladę, cukierki, baton, ciastka. Bardzo miłym akcentem będzie kartka z życzeniami i pozdrowieniami. Zebrane produkty powinny być spakowane do reklamówki, pudełka lub plecaka.

Zebrane dary prosimy dostarczyć do 26.10.br. do sali nr 13.

14/10

Dzień Edukacji Narodowej

W piątek 14 października 2022 roku odbyły się szkolne obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysta akademia rozpoczęła się od występu młodych artystów, którzy nie tylko przygotowali swoje słowno – muzyczne występy, ale też zaprezentowali pokaz kilkuosobowej grupy baletowej.  
Następnie Pani dyrektor Anna Janik podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za pasję, kreatywność, codzienne zaangażowanie i wkład w kształcenie oraz wychowanie młodego pokolenia.

10/10

TEST WIEDZY HISTORYCZNO - WOJSKOWEJ

We wrześniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X TEŚCIE WIEDZY HISTORYCZNO - WOJSKOWEJ Z OKAZJI ROCZNICY UTWORZENIA WOJSK SPECJALNYCH. Organizatorem konkursu była Biblioteka Oświatowa Klubu Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Wśród nagrodzonych uczniów znalazł się również uczeń naszej szkoły - Wojciech Kolasa z kl. VIII C. Otrzymał on wyróżnienie. 6 października, podczas koncertu z okazji Święta JWK w MDK-u odebrał on wraz z innymi nagrodzonymi dyplom i nagrody. Uroczystość uświetniły m.in. występy dzieci z Klubu JWK, gdzie pięknie zaprezentowały się nasze uczennice Hanna Drewek i Natalia Pluta.

SZUKASZ AKTUALNOŚCI HISTORYCZNYCH?

Wybierz rok:
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: