O szkole

MISJA SZKOŁY

"Myślcie to jest wszystko czego chcę Was nauczyć, kiedy zrozumiecie, że myśleć to więcej niż wiedzieć, to jest przeżyć, czuć, rozumieć, tworzyć ..."
A. Kenar


W Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte uczy się ok. 600 uczniów w 23 oddziałach, pracuje 46 nauczycieli i 10 pracowników administracyjno-gospodarczych.

Szkoła posiada 13 sal lekcyjnych, pracownię komputerową z szerokopasmowym dostępem do internetu, halę sportową, salę gimnastyczną, salkę do gimnastyki korekcyjnej, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, gabinet higieny szkolnej.

MOCNE STRONY SZKOŁY
 • Tradycja i obrzędowość
  • Rytuał szkolny - sztandar, hymn szkoły, przestrzeganie etykiety szkolnej
  • Współpraca z Klubem Obrońców Westerplatte i ich rodzinami w Gdańsku - spotkania z członkami klubu, prowadzenie korespondencji, obchodzenie święta patrona
  • Obchody świąt narodowych - organizacja imprez na terenie miasta
  • Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe - kiermasze, Jasełka
  • Dzień Otwartej Szkoły
  • Kultywowanie regionalizmu - sesje regionalne "Ojczyzno śląska nad wszystko ceniona"
  • Akcje charytatywne na rzecz dzieci z domów dziecka, rodzin ubogich i dzieci niepełnosprawnych
 • Sport i turystyka
  • Propagowanie turystyki wśród uczniów i rodziców
  • Udział w miejskich, powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych
  • Coroczna organizacja i wyjazd na zimowisko do Kołobrzegu dla uczniów naszej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin biednych i patologicznych
  • Organizacja wycieczek krajoznawczych jedno-, dwu-, kilkudniowych
  • Zielone Szkoły
 • Działalność Klubu Młodego Ekologa
  • Udział w międzynarodowej akcji "Sprzątanie świata"
  • Organizacja Rejonowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych
  • Zbiórka surowców wtórnych
  • Udział w konkursach: plastycznych, fotograficznych, "Fruttella", "Mój las", "Eko-planeta"
  • Organizacja Dni Ziemi
  • Dbałość o estetyczny wygląd szkoły - zazielenianie terenu wokół szkoły
 • Nauka języków obcych
  • Język angielski i niemiecki od klasy I
  • Działalność Klubu Europejskiego - prowadzenie gazetki informacyjnej, spotkania dyskusyjne, prowadzenie korespondencji z innymi klubami
  • Udział w konkursach językowych
  • Współpraca ze szkołami w Belgii, Turcji i Austrii w ramach Programu Socrates Comenius
 • Organizacja zajęć pozalekcyjnych
  • Wyjazdy do teatru, multikina, udział w zajęciach Akademii Filmowej
  • Wycieczki krajoznawcze
  • Działalność drużyny ZHP (biwaki, rajdy, gry terenowe)
  • Koła zainteresowań dla klas 4-8 - m.in. informatyczne, plastyczne, zespół wokalny, teatralne, SKS
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języków obcych
  • Zajęcia kompensacyjno-rewalidacyjne
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia wych. fiz. na basenie
 • Bezpieczeństwo i profilaktyka
  • Działalność pedagoga
  • Współpraca z pracownikami Policji, Straży Miejskiej, Poradni Psych. Pedag.
  • Prelekcje dla uczniów i pedagogizacja rodziców
  • Turnieje wiedzowo - sprawnościowe dla uczniów i ich rodziców przeprowadzane na terenie miasteczka ruchu drogowego
SUKCESY
 • Czołowe miejsca w wojewódzkich i powiatowych zawodach sportowych w lekkoatletyce i grach zespołowych
 • Wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach ekologicznych
 • Wysokie osiągnięcia w międzyszkolnych konkursach gwary śląskiej
 • Coroczne wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO"
 • Czołowe miejsca i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych
Opublikował/a: Administrator
Kategoria: Podstrony
Dodano: Wtorek 8 września 2015 20:21:30
drukuj
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: