komunikaty - profilaktyka jodowa

Szanowni Państwo,


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu, decyzją Burmistrza Miasta Lublińca, jest punktem dystrybucji preparatu jodku potasu w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktyki jodowej.

Punkty wydawania tabletek w Lublińcu:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sądowa 9,

  2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Droniowicka 45,

  3. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Zwycięstwa 32,

  4. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wilimowskiego 8,

  5. Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Powstańców Śl. 6,

  6. Miejski Dom Kultury, ul. Plebiscytowa 9,

  7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Oświęcimska 30,

  8. MPBP LUBITEKA, ul. Sportowa 3,

  9. Komenda Straży Miejskiej, ul. Paderewskiego.

Podejmowane działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. O rozpoczęciu akcji mieszkańcy miasta zostaną poinformowani alertem RCB oraz przez środki masowego przekazu.

WAŻNE!

Szkoła jest jedynie punktem dystrybucji tabletek. W razie wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym nauczyciele nie będą podawać tabletek z jodkiem potasu ani wydawać ich niepełnoletnim uczniom. O podaniu dziecku preparatu decyduje wyłącznie rodzic/prawny opiekun. W szkole nie będą zbierane zgody na podanie uczniom tabletek z jodkiem potasu.

Podkreślić należy, że jest to działanie wyłączne o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Szczegółowe informacje dotyczące profilaktyki jodowej w Polsce znajdują się na stronie:
https://lubliniec.eu/aktualnosc/akcja-jodowa


Opublikował/a: admin SP3
Kategoria: Podstrony
Dodano: Wtorek 25 października 2022 19:18:50
drukuj
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: