Historia Szkoły

1 września 1960 roku nastąpiło rozpoczęcie działalności Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu, która otrzymała imię Bohaterów Westerplatte. Ten uroczysty moment poprzedziły kilkuletnie starania o jej wybudowanie.

Początki

Lubliniec, miasto wówczas ok. 20 tysięczne, miał trzy szkoły podstawowe. Klasy w nich były bardzo liczne - po około 50 uczniów. Zaistniała więc konieczność budowy nowej szkoły.
Dzięki staraniom władz miejskich i oświatowych budowa nowego obiektu szkolnego została ujęta w planie inwestycyjnym powiatu na 1958 rok. Pod budowę szkoły przeznaczono teren położony u zbiegu ulic Zwycięstwa i Jaronia. Umiejscowienie szkoły w tej okolicy miasta dokonane zostało z myślą o dogodnym dojściu do niej dzieci z dzielnicy Steblów, a także ulic położonych w okolicy szkoły. Budynek szkolny został wykonany na podstawie typowego projektu przedstawionego przez Biuro Projektów Typowych Budownictwa Miejskiego w Warszawie. Wykonawstwo robót budowlanych powierzono Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Terenowego w Lublińcu.

Budowa

Roboty ziemne rozpoczęto 4 grudnia 1958 roku od wykopania fundamentów. Przy budowie szkoły pracowała w czynie społecznym młodzież szkolna, nauczyciele i żołnierze z jednostek wojskowych stacjonujących w Lublińcu. W stanie surowym budynek ukończono 26 października 1959 roku, a do użytku oddano dnia 1 września 1960 roku.
W budynku szkolnym znajdowało się 8 klas, 4 pracownie wraz z zapleczami, biblioteka, świetlica, pokój nauczycielski, gabinet lekarski i dentystyczny, sekretariat, gabinet kierownika szkoły oraz sala gimnastyczna. W pomieszczeniach piwnicy zlokalizowano kuchnię, jadalnię, skład opału i szatnie. Teren wokół szkoły został zagospodarowany i oddany do użytku pod koniec października 1960 roku. Znajdowały się na nim boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną, bieżnia oraz skocznia. Teren został następnie zazieleniony.

Rozpoczęcie nauki

Naukę w szkole w 1960 roku rozpoczęło 456 uczniów w 11 oddziałach, a pracę 13 nauczycieli.

Pierwsi absolwenci
Klasa VII Klasa VII Klasa VI
Klasa VII Klasa VII Klasa VI Klasa V


W dniu 9 października 1979 roku, dzięki staraniom Pana Zygmunta Bagińskiego, otwarto Izbę Pamięci Narodowej. Pan Bagiński wraz z uczniami zgromadził wiele cennych pamiątek: fotografie, listy żołnierzy pisane w niewoli, mundury, książeczki wojskowe i wiele innych. Eksponaty umieszczone były w gablotach stojących wzdłuż korytarza na piętrze budynku. W urnie umieszczono ziemię z pół bitewnych: Westerplatte, Lenino, Monte Cassino i obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przez kilka lat swego istnienia Izba Pamięci była często i chętnie odwiedzana przez wycieczki, a szkoła otrzymała odznakę za zasługi dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
1 września 1981 roku eksponaty przeniesiono do pomieszczenia zamkniętego, a następnie przekazano je do Izby Tradycji w Jednostce Wojskowej.
1 września 2006 roku w sali historycznej została otwarta ekspozycja pamięci "Dziś dajemy Wam tylko pamięć", w której znalazły się niektóre eksponaty z Izby Tradycji z Jednostki Wojskowej.

Rozwój i rozbudowa

28 września 1985 roku odbyła się uroczystość 25-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu. Z tej okazji na ścianie klatki schodowej została namalowana replika pomnika poświęconego bohaterskim żołnierzom poległym na Westerplatte.
27 maja 1994 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 zostało otwarte wybudowane z inicjatywy Pana Wieńczysława Surmy Miasteczko Ruchu Drogowego. Służy ono młodzieży z Lublińca i okolic nauce prawidłowego poruszania się po drogach. Każdego roku odbywa się na nim Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
23 września 1999 roku odbyło się uroczyste otwarcie sali komputerowej. Dzięki sponsorom i ich hojności młodzież naszej szkoły może opanować umiejętność obsługi komputerów.
W latach 1998 - 2002 przeprowadzono gruntowny remont budynku szkolnego. Wyremontowane zostały łazienki, zmieniono ogrzewanie na gazowe, wymieniono okna, odnowiono salę gimnastyczną, przebudowano sekretariat i gabinety dyrektorskie.
W 2004 roku szkoła otrzymała z MEN nową pracownie komputerową z internetem, a w 2007 roku dzięki pozyskanym środkom z EFS pracownia ta została rozbudowana.
W 2008 roku budynek szkoły został ocieplony i odnowiono elewację zewnętrzną oraz udrożniono wentylację wewnętrzną we wszystkich pomieszczeniach szkoły.

W ciągu 50 lat istnienia szkoły przez jej mury przewinęło się kilka tysięcy dzieci i kilkuset nauczycieli. Uczniowie naszej szkoły zdobywali i zdobywają laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

DYREKTORZY I WICEDYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

DYREKTORZY
OKRES IMIĘ I NAZWISKO
1972 - 1973 mgr Józef Wawrzyńczyk
1973 - 1975 Augustyn Demarczyk
1975 - 1979 mgr Henryk Gruca
1979 - 1983 mgr Anna Bartosz
1983 - 1985 mgr Jan Samek
1985 - 1988 mgr Janina Siluk
1988 - 1998 mgr Genowefa Stępień
1998 - 2014 mgr Halina Pagwet
2014 - mgr Anna Janik
WICEDYREKTORZY
OKRES IMIĘ I NAZWISKO
1983 - 1984 mgr Krystyna Surma
1984 - 1988 mgr Genowefa Stępień
1988 - 1989 Teresa Włóczyk
1989 - 1992 mgr Maria Mirek
1992 - 1998 mgr Halina Pagwet
1998 - 2007 mgr Bożena Droździok
2007 - 2012 mgr Edyta Gałuszkiewicz
2012 - 2014 mgr Anna Janik
2014 - nadal mgr Teresa Babij
Opublikował/a: Administrator
Kategoria: Podstrony
Dodano: Wtorek 8 września 2015 20:23:06
drukuj
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: