Zielona klasopracownia

Dotacja
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na zadanie  - utworzenie zielonej klasopracowni
w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu
pn. „Bądź jak my bądź eko(i)logiczny”

      Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Gminę Lubliniec w terminie od 1.07.2019 roku do 31.10.2019 roku. Koszt przedsięwzięcia 37.500,00zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  w wysokości 30.000,00zł.

 

      Realizując przedsięwzięcie pn. „Utworzenie zielonej klasopracowni w Szkole Podstawowej nr 3w Lublińcu” mamy na celu podnoszenie oraz kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży w gminie Lubliniec.Gmina Lubliniec realizując zadanie wzbogaciła bazę edukacyjną Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu mając świadomość, że dla jakości prowadzonych zajęć niezwykle ważna jest różnorodność pomocy dydaktycznych i ich atrakcyjność. Doposażono pracownię biologiczno - geograficzną w Szkole Podstawowej nr 3  w Lublińcu w pomoce z zakresu biologii, geografii i przyrody, które służą do przeprowadzania zajęć dydaktycznych, zarówno w szkole jak i w terenie, a w szczególności w zielonej klasie. Dla potrzeb pracowni zakupiono pomoce niezbędne do przeprowadzania różnorodnych obserwacji i doświadczeń. Do poznawania zjawisk i zależności występujących w przyrodzie służyć będą pomoce dydaktyczne np. pozwalające na obserwację pogody (stacja pogodowa, model symulator obiegu wody w przyrodzie). W ramach zadania zakupiono także pomoce niezbędne do zobrazowania treści przekazywanych w ramach nauczania przedmiotu przyroda, geografia i biologia, powiązanych z edukacją ekologiczną, dzięki którym uczniowie  pobudzą wyobraźni
i logiczne myślenie. Poszerzona baza dydaktyczna pozwoli nauczycielom przedmiotów przyrodniczych wzbogacić prowadzone zajęcia lekcyjne, a dla dzieci i młodzieży będzie wsparciem w przyswajaniu przekazywanej przez nauczycieli wiedzy.

 

      Uroczyste otwarcie zielonej klasopracowni  nastąpiło 7 listopada 2019r. z udziałem przedstawicieli władz miasta:
wiceburmistrz  miasta Lublińca - panią Anną Jonczyk – Drzymałą,
Przewodniczący Rady Miasta – panem Gabrielem Podbiołem oraz zaproszonych gości:
Przewodniczącą Rady Rodziców - panią Agatą Szwedzińską,
Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych – panią Marzeną Grzyb,
dyrektorów placówek oświatowych:
panią Bożeną Wręczycką, panią Joanną Brodowy, panią Katarzyną Górecką, panią Agnieszką Stelmaszczyk,
projektantem biura „M point” – panią Joanną Makarską.

 

      Twórcą projektu była pani Joanna Makarska z biura projektowego „M point”. Tworzenie pracowni rozpoczęto od gruntownego remontu sali: pomalowano i odnowiono ściany i sufit, na podłodze znalazła się nowa wykładzina, umocowano nowe oświetlenie w srebrzystych, energooszczędnych obudowach, na tylnej ścianie pojawiła się fototapeta, tematycznie podkreślająca specjalność klasopracowni. Pracownię wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny - laptop oraz rzutnik wraz z głośnikami. Zadbano o nowoczesne meble, ławki i krzesła. W regale ze szklaną gablotą umieszczono zakupione pomoce dydaktyczne. Został również utworzony kącik do prowadzenia obserwacji mikroskopowych - kącik otwarty, aby elementy doświadczeń i obserwacji można swobodnie stosować na każdej lekcji. W oknach umieszczono rolety. Zabudowano grzejniki. Te zmiany nadały sali/klasie nowoczesny wygląd a tym samym bardzo uatrakcyjniły klasopracownię. Salę oznaczono odpowiednią tablicą informującą, iż zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach.

19b22b-fotka_10.jpg 5099ae-fotka_18.jpg d0b031-fotka_19.jpg f02f90-fotka_20.jpg 06ae3c-fotka_22.jpg 91f252-fotka_23.jpg 75ab6e-fotka_24.jpg 6c69a4-fotka_38.jpg 0c8c96-fotka_48.jpg ae87e7-fotka_49.jpg 5beaaa-fotka_51.jpg 229688-fotka_55.jpg a016b5-fotka_58.jpg d3ee14-fotka_84.jpg
Opublikował/a: admin SP3
Kategoria: d3ee14-fotka_84.jpg
Dodano: Środa 27 listopada 2019 11:25:32
drukuj
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: