Ubezpieczenie dzieci i młodzieży

Rok szkolny 2020/2021

Ubezpieczyciel: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Okres ubezpieczenia: 01/09/2020 - 31/08/2021

Składka: 34,00zł

Suma ubezpieczenia: 15 000zł  (100%uszczerbku zdrowia)

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest na polisie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 Zgłaszanie szkód:

 1. osobiście lub pocztą elektroniczną: Kancelaria Brokerska Mariusz Jerka tel. 603111301
  mariuszjerka@gmail.com 46-300 Olesno ul. Armii Krajowej 12
 2. telefonicznie: 801120000 numer ten jest dostępny z telefonów stacjonarnych w całej
  Polsce lub +48 225016100
 3. online: https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new
 4. poczta elektroniczną: dokumenty@compensa.pl
 5. pocztą tradycyjną: Compensa TU SA 02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162

 Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody:

 1. Zgłoszenie szkody - druk dostępny w sekretariacie szkoły, kancelarii brokerskiej lub na stronach towarzystwa.
 2. Dokumentacja medyczna związana z leczeniem wypadku.
 3. Rachunki imienne potwierdzające poniesione koszty związane z NW
 4. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości świadczeń.

 Dokumenty do pobrania 

 1. Karta produktu -
 2. Warunki ubezpieczenia OWU-
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Zgłoszenie szkody -
 5. Oferta
 6. Polisa ubezpieczeniowa -

WAŻNE:

Grupowe ubezpieczenie NNW zawarte w szkole należy traktować jako ubezpieczenie podstawowe. Rodzice oczekujący szerszego zakresu,
wyższych świadczeń powinni
doubezpieczyć się  zawierając dodatkowe, indywidualne umowy uwzględniające ich oczekiwania i potrzeby.

OFERTY INDYWIDUALNE

Ubezpieczenie indywidualne można zawrzeć samodzielnie wykorzystując poniższe dedykowane linki.

Compensa:
https://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=d5e59def-b044-4dba-b48e-10f5060e8aca

InterRisk:
https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/nnw-szkolne/weryfikacja

Generali:
https://bezpieczny.pl/24375

Pliki do pobrania:
4. NNW
Opublikował/a: admin SP3
Kategoria: Podstrony
Dodano: Poniedziałek 10 września 2018 19:27:32
drukuj
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: