Szkoła Patriotów

Nasza szkoła ubiega się o certyfikat "Szkoła Patriotów"


Aby go otrzymać podejmujemy prace projektowe w trzech obszarach:

  1. Opracowanie informacji o miejscu pamięci, bohaterach i wydarzeniach przygotowanie notacji do IPN.

  2. Opieka nad żyjącymi uczestnikami wydarzeń historycznych oraz wybranymi miejscami pamięci i ich bohaterami.

  3. Podejmowanie działań upowszechniających lokalnych wydarzeń oraz bohaterów walczących o niepodległość.

Realizacja projektu tpatrwa do października 2023r.

Szczegóły projektu zamieszczone są w regulaminie (do pobrania w stopce strony)


***Działania projektowe w ramach "Szkoły Patriotów"***


W ramach "Szkoły Patriotów" uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z historią powstań śląskich i związanymi z nimi działaniami na terenie powiatu lublinieckiego. Zostały przybliżone uczniom sylwetki Kazimierza (siedzi drugi od prawej) i Wiktorii Niegolewskich. Przedstawiciele szkoły odwiedzili również Cmentarz Wojskowy, na którym zachował się fragment pomnika z imieniem i nazwiskiem Kazimierza Niegolewskiego - pierwszego starosty lublinieckiego . Całość mauzoleum, ufundowanego w 1925 r. przez Wiktorię Niegolewską, została zniszczona przez Niemców w 1939r. Jak wyglądał i jakie miał znaczenie dla mieszkańców przedwojennego Lublińca możemy dowiedzieć się jedynie ze starych fotografii
(np. http://historialubliniec.slask.pl)


Działania przybliżające uczniom bohaterów walczących i działających na rzecz przywrócenia Śląska do Polski prowadzone są w szkole na bieżąco. W ramach projektu "Szkoła Patriotów" będą kontynuowane do końca jego trwania.


***25 maja 2023***
Cmentarz Wojskowy w Lublińcu


Cmentarz założony obok koszar na pocz. XX wieku. Początkowo chowano na nim żołnierzy niemieckich poległych podczas I wojny światowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stał się miejscem pochówku powstańców śląskich.

Po wkroczeniu do Lublińca 74 Pułku Piechoty - 26 czerwca 1922r., opiekę nad cmentarzem objął kapelan pułku - ksiądz Jan Szymała. Miejsce to, w okresie II RP, funkcjonowało pod nazwą cmentarza garnizonowego. Do 1939r. na cmentarzu odbywały się pochówki żołnierzy 74 Pułku Piechoty, oraz ich rodzin.

Więcej informacji na stronie SP3 Lubliniec: kliknij tutaj...


***21 czerwca 2023***
Narodowy Dzień Powstań Śląskich


W Narodowym Dniu Powstań Śląskich uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Katarzyny Kozy oddali cześć powstańcom śląskim Ziemi Lublinieckiej. Zapalili znicze przy
pomniku ku czci Pamięci Poległych za Polskość Ziemi Śląskiej  na placu Pawła Golasia. Na Cmentarzu Wojskowym uporządkowali teren przy pomniku poświęconym tym, którzy w latach 1919 – 1945 walczyli o powrót do Polski tej części Śląska oraz walczących z hitlerowskim najeźdźcą. Nie zapomnieli również o płycie nagrobnej upamiętniającej Kazimierza Niegolewskiego.


Zachęcamy również do wysłuchania pieśni „Nasz Piastowski Śląsku” na youtube Tekst pieśni przedstawia dzieje Śląska i Ślązaków na tle wydarzeń historycznych Polski i Europy, ważnych dla odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny w 1918 r. i powrotu Śląska do Polski.
Poniżej link do pieśni: https://www.youtube.com/watch?v=fAbSxkp2SDk


Więcej informacji na stronie SP3 Lubliniec: kliknij tutaj...


***wrzesień 2023***
Wspomnienia patrona szkoły - Bohaterów Westerplatte

 

Jak co roku, we wrześniu, uczniowie naszej szkoły wspominają patrona szkoły - Bohaterów Westerplatte.

Jednym z elementów pamięci o nich jest stała wystawa w klasie historycznej. W gablotach znajdują się przede wszystkim mundury i pamiątki z ll wojny światowej. Pierwsza gablota jest natomiast poświęcona pamięci powstańców śląskich walczących o przynależność Ślaska do Polski. Wśród eksponatów nie zabrakło również współczesnych pamiątek, nawiązujących do działalności Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Relacja fotograficzna: galeria w stopce strony...


***02 września 2023***
Odsłonięcie muralu...


Harcerze z naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu muralu upamiętniającego Żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty i Strażników Granicznych Placówki Kokotek,

którzy 1 września 1939r. walczyli i zginęli w obronie Ojczyzny. Oprócz zaproszonych gości nie zabrakło również rekonstruktorów, którzy przeprowadzili dla uczestników wydarzenia warsztaty.


Więcej informacji na stronie SP3 Lubliniec: kliknij tutaj...


***09 września 2023***
Uczniowie Trójki angażują się w patriotyczne przedsięwzięcia!


Uczniowie naszej szkoły, chętnie angażują się w akcje patriotyczne organizowane na terenie Lublińca. 9 września, liczna grupa dzieci pod opieką rodziców i pani Hanny Mikołajczyk wzięła udział w grze terenowej pt. "Wędruj z 74 Górnośląskim Pułkiem Piechoty". Organizatorem przedsięwzięcia była Miejska Biblioteka Publiczna wraz z 1 Harcerskim Klubem Specjalnościowym "Sowa", w którym działa także nasz uczeń Milan Chałat.

Drużyny miały do pokonania około 5 kilometrów. Na trasie przygotowano różne zadania (np. strzelanie z łuku, pierwsza pomoc, test na spostrzegawczość itp.). Uczestnicy mogli nabyć wiele nowych doświadczeń i umiejętności. W imieniu organizatorów zachęcamy naszych uczniów do udziału w kolejnym przedsięwzięciu organizowanym 30 września. Szczegóły można znaleźć na stronie Biblioteki Miejskiej w Lublińcu.

 

zdjęcia Cz. Włuka, H. Mikołajczyk

Więcej informacji na stronie SP3 Lubliniec: kliknij tutaj...


***15 września 2023***
Pamiątki rodzinne - niemi świadkowie historii


Uczniowie klas lV w ramach lekcji historii przynieśli do szkoły pamiątki rodzinne. Prezentowali je kolegom i koleżankom opowiadając często o ciekawych przygodach i wspomnieniach swoich bliskich. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali wzruszających historii z czasów ll wojny światowej oraz z czasów powojennych. Mogli przekonać się jak historie rodzinne i przedmioty z nimi związane wpływają na losy rodzin a także teraźniejszość i ich samych.


***06 października 2023***
Sukcesy naszych uczniów w konkursie zorganizowanym przez JWK


6 października na terenie Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu odbyły się obchody Święta JWK. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody XI Wielkiego Testu Wiedzy Historycznej "Wojska Specjalne i ich dzierżone tradycje". Konkurs zorganizowała Biblioteka Klubu Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych uczniów.

Natalia Pluta z klasy VIIIA zdobyła GRAND PRIX całego konkursu!

Inni uczniowie również osiągnęli wysokie miejsca.

W kategorii szkół podstawowych wyniki ułożyły się następująco:

I miejsce – Dominik Gintowt (klasa VIII A)

II miejsce – Agata Żyłka (klasa VIII B)

III miejsce – Łukasz Dudek (klasa VIII A)

Nasi uczniowie odebrali gratulacje i nagrody z rąk gen. dyw. Sławomira Drumowicza oraz dowódcy JWK płk Wojciecha Danisiewicza.

Całą uroczystość uświetniła swoim występem Natasza Urbańska.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Więcej informacji na stronie SP3 Lubliniec: kliknij tutaj...


***13 października 2023***
Spacer po Lublińcu śladami Powstańców

13 października uczniowie klasy VIII A zabrali swoich młodszych kolegów z klasy IV C w podróż po lublinieckich miejscach pamięci, które związane są z powstańcami śląskimi. Spacer był zwieńczeniem pracy uczniów w ramach projektu „Szkoła Patriotów”. Przez ostatnie tygodnie uczniowie klasy VIII A poznawali miejsca pamięci na terenie Lublińca związane z III powstaniem śląskim oraz plebiscytem z 1921r. Zdobywali wiedzę o powstańcach i innych osobach związanych z walką o niepodległość. Przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek informacje dotyczące odwiedzanych miejsc oraz związane z nimi zadania.


Więcej informacji na stronie SP3 Lubliniec: kliknij tutaj...


***27 października 2023***

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Historycznego pt. "Cmentarz wojskowy w Lublińcu - ocalić od zapomnienia".

27 października w naszej szkole nastąpiło podsumowanie Powiatowego Konkursu Historycznego pt. „CMENTARZ WOJSKOWY W LUBLIŃCU – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, nad którym honorowy patronat objęli: Starosta Lubliniecki pan Joachim Smyła oraz Burmistrz Miasta Lublińca pan Edward Maniura.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Szkoła Patriotów” organizowanego przez Śląskiego  Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było wzbudzenie wśród młodego pokolenia zainteresowań historią cmentarza wojskowego w Lublińcu oraz pielęgnowanie pamięci o postaciach spoczywających na terenie tego ważnego dla całej lokalnej społeczności miejsca pamięci.

Uczestnicy konkursu za zadanie mieli wykonać folder informacyjny na temat cmentarza.

Podczas uroczystości zostały wręczone zwycięzcom nagrody.


Więcej informacji na stronie SP3 Lubliniec: kliknij tutaj...


***31 października 2023***
PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH

W ostatnim dniu października uczniowie klasy 3b pod opieką wychowawcy odwiedzali miejsca spoczynku bliskich nam zmarłych. Spacer alejkami Cmentarza Parafialnego był dla uczniów głębokim przeżyciem, wprowadził w nastrój refleksji, zadumy oraz wspomnień o osobach bliskich, których już niestety z nami nie ma. Dzieci pomodliły się i zapaliły znicze na rodzinnych grobach.
W ciszy i spokoju, jakim emanuje to miejsce, uczniowie mogli zapalić lampki również na grobach Powstańców Śląskich, oznaczonych przez Instytut Pamięci Narodowej jako Grób Weterana. Za nim udaliśmy się na Cmentarz, to podczas zajęć poznaliśmy historię życia Powstańców, a wśród nich - Jan Nikodem Jaroń, Franciszek i Augustyn Przybycin, Piotr Zbączyniak, Szymon Wieczorek oraz Alojzy Szczech, który swój symboliczny pomnik ma w niedalekim Lisowie.

Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego. Oprócz tego dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych. Dbały również o właściwe zachowanie się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.


Więcej informacji na stronie SP3 Lubliniec: kliknij tutaj...


***listopad 2023***
Działania klas 4-8 w ramach akcji BohaterOn

Tradycyjnie, jak każdego roku, nasza szkoła wzięła udział w akcji BohaterOn upamiętniającej Powstańców Warszawskich. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie klas 4-8 mieli okazję podziękować powstańcom warszawskim za ich poświęcenie i bohaterstwo w czasie II wojny światowej. Umieszczając wpisy na portalu https://wpis.dumnizpowstancow.pl/  wyrazili dowód uznania, pamięci i dumy z uczestników i wydarzeń, które miały miejsce w polskiej historii 79 lat temu. Łącznie ponad 60 osób dokonało wpisów na portalu. Klasy ósme uczestniczyły również w zajęciach na temat Powstania Warszawskiego przygotowane na podstawie materiałów udostępnionych przez organizatorów akcji.Więcej informacji na stronie SP3 Lubliniec: kliknij tutaj...


***27 listopada 2023***
OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT SZKOŁY PATRIOTÓW!

Miło nam zakomunikować, że 27 listopada, na gali w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, nasza szkoła została uhonorowana zaszczytnym tytułem „SZKOŁY PATRIOTÓW”.


Wydarzenie to było zwieńczeniem działań naszej placówki w ramach Wojewódzkiego Projektu
"Szkoła / Przedszkole Patriotów", który trwał od kwietnia do października br.

Do projektu przystąpiły 222 placówki. Powołana kapituła uhonorowała ostatecznie certyfikatem 147 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) oraz 37 przedszkoli w województwie śląskim.

Naszą Trójkę, tak jak inne nagrodzone placówki, wpisano do specjalnego rejestru. Dzięki temu możemy posługiwać się nadanym tytułem np. w czasie uroczystości o charakterze oficjalnym, podczas organizacji konkursów itp.


Każda z placówek oprócz certyfikatu otrzymała również reprezentacyjny bandolier sztandarowy z napisem „SZKOŁA PATRIOTÓW”, który będzie przeznaczony do noszenia przez chorążego sztandaru podczas ważnych uroczystości. Do certyfikatu dołączono również ziarno niepodległości - specjalną odmianę fasoli. W czasach zaborów, za jej posiadanie, groziły represje. „Fasola niepodległości” to odmiana, która się nie krzyżuje, jest bardzo odporna na choroby, szkodniki, na słabe warunki glebowe. Każde ziarenko ma na sobie wzór przypominający orła — wyjaśniała zebranym Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer.


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w działania projektowe w naszej szkole. Dziękujemy nauczycielom oraz uczniom, którzy brali udział w przedsięwzięciu. To oni pokazali, że lokalny patriotyzm jest dla nich ważny. Trafnie to ujęła podczas swego przemówienia europoseł Jadwiga Wiśniewska, członek kapituły projektu: "Musimy wiedzieć, że ojczyzna to jest to, co najcenniejsze. Nasza suwerenność, nasza niepodległość zależy od tych młodych ludzi".


Więcej informacji na stronie SP3 Lubliniec: kliknij tutaj...
Pliki do pobrania:
1dfd8e-szkola_pat_1.jpg 480b79-szkola_pat_6.jpg f49d19-375026066_684680529833668_6052766072819051709_n.jpg 13d1cc-375026122_1378456856385661_8875747753807060899_n.jpg e5cc46-375027300_5881622951941047_8903971703782116143_n.jpg 55fd75-375029409_998696181247241_3775284696186556365_n.jpg e8f42e-375196926_294978049897736_4994214495642412689_n.jpg 3ff49d-375197580_3804916209787586_2940900963398122513_n.jpg 1dec74-375198051_967741361011016_6027708172107757715_n.jpg 917044-375199330_1227308654602371_8011173486685752018_n.jpg b5fa65-375199556_808559064389279_4967107908735017446_n.jpg 707581-375200113_633647902243406_7765813793496004393_n.jpg 07f7f3-375200257_997356218044257_6843834266481030142_n.jpg 779bb6-20230921_083034.jpg bf46f5-20230921_084114.jpg dbd4cd-20230921_084747.jpg 9c84d4-20230921_084942.jpg 90ff22-20230921_085018.jpg ac41fd-20230921_092658.jpg 44d49c-20230921_092918.jpg 11f690-20231005_081125.jpg 2b5235-20231005_081843.jpg 56e777-20231005_090338.jpg b638f3-20231010_191433.jpg
Opublikował/a: admin SP3
Kategoria: b638f3-20231010_191433.jpg
Dodano: Poniedziałek 12 czerwca 2023 09:08:11
drukuj
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: