Znajdujesz się w: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu ››
16/09

Informacja dla rodziców - warunki ubezpieczenia...

Rok szkolny 2020/2021

 Ubezpieczyciel: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Okres ubezpieczenia: 01/09/2020 - 31/08/2021

(więcej szczegółów...) kliknij strzałkę

03/09

Informacja dla rodziców...

WYWIADÓWKI DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców na pierwsze w roku szkolnym 2020/2021 zebranie z rodzicami, które odbędzie w formie stacjonarnej w dniach 8-9 września 2020r. 

Spotkania odbędą się według harmonogramu (kliknij strzałkę)

01/09

Informacja...

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w SP3 są zamieszczone w menu DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.


Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Dziękujemy

28/08

Ogłoszenie...

OBIADY W SZKOLE

Informujemy, że od 1 września 2020r. zmienił się najemca kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu.

Poniżej (kliknij strzałkę) zamieszczamy wzór umowy korzystania z obiadów w nowym roku szkolnym 2020/2021. Umowa jest również  do pobrania w „strefie buforowej” szkoły.

18/08

Informacja - stypendium socjalne

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 15 września 2020r. rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.


Dokumenty dotyczące w/w pomocy są do pobrania (kliknij więcej...) a bliższych informacji udziela MOPS w Lublińcu.

Informacja...

04

SIE
2020

04/08

Informacja...

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA WYNAJEM LOKALU - KUCHNI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLIŃCU

(kliknij strzałkę aby pobrać załączniki...)

                                                          

23/07

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

W dniu 31.07.2020r. (piątek)  od godz. 10:00 do 13:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

 Zaświadczenie odbiera uczeń osobiście lub jego rodzic. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego, posiadanie maseczek oraz własnego długopisu.

Jednocześnie przypominamy, że zaświadczenie o wynikach egzaminu należy przedłożyć do wybranych szkół ponadpodstawowych w dniach 31.07.2020 - 4.08.2020 do godziny 15.00

26/06

Zakończenie roku szkolnego - klasy 8.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW

26 czerwca 2020r. zakończyliśmy dość nietypowo rok szkolny 2019/2020. W związku z panującą pandemią Covid-19 wręczenie nagród i świadectw przebiegało w pełnym reżimie sanitarnym. Zamiast uroczystej akademii odbyły się krótkie, skromne spotkania z wychowawcami. 

Na koniec pożegnaliśmy naszych ósmoklasistów. Były wspomnienia, uśmiech, łzy… Wielu z nich zasłużyło na szczególne wyróżnienia. Pani dyrektor wręczyła świadectwa, nagrody, a rodzicom wyróżniających się uczniów listy gratulacyjne.

Jesteśmy z Was dumni i życzymy Wam samych sukcesów na dalszych ścieżkach edukacji.

SZUKASZ AKTUALNOŚCI HISTORYCZNYCH?

Wybierz rok:
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: