Egzamin klas 8

10

CZE

Egzamin klas 8
 • 16 czerwca 2020r. - język polski - g. 9:00
 • 17 czerwca 2020r. - matematyka - g. 9:00
 • 18 czerwca 2020r. - język obcy (angielski lub niemiecki) - g. 9:00

  Uczniowie:
 • przychodzą do szkoły na godz. 8:30,
 • wejście na salę egzaminacyjną zorganizowane jest od strony hali sportowej,
 • uczniowie wchodzą na salę pojedynczo, zachowując co najmniej 1,5m odstęp,
 • poruszając się po terenie szkoły mają zasłonięte usta i nos,
 • przy drzwiach wejściowych na halę sportową zespół nadzorujący przebieg egzaminu losuje dla ucznia miejsce oraz wręcza kopertę z niezbędnymi kodami i naklejkami,
 • uczniowie zajmują wylosowane miejsce,
 • na egzamin można wnieść wyłącznie: długopis/pióro z czarnym atramentem, linijkę (tylko na matematykę) oraz butelkę z wodą mineralną,
 • obowiązuje bezwzględny zakaz używania (a także wnoszenia na teren szkoły) urządzeń telekomunikacyjnych,
 • podczas pisania egzaminu nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa,
 • po oddaniu materiałów egzaminacyjnych zespołowi nadzorującemu egzamin uczniowie opuszczają salę,
 • na terenie szkoły obowiązuje zakaz gromadzenia się np. w celu podzielenia się wrażeniami przed i po egzaminie,
 • na terenie szkoły w trakcie egzaminu przebywają wyłącznie osoby upoważnione (uczniowie klas ósmych, zespół nadzorujący przebieg egzaminu, nauczyciele dyżurujący)
 • uczniowie zapoznają się z podstawowymi wytycznymi dotyczącymi egzaminu klas ósmych umieszczonymi na stronie szkoły.

 Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego wyjaśni uczniom szczegółowo zasady:

- kodowania pracy,
- sprawdzania kompletności arkuszy egzaminacyjnych,
- długości egzaminu (czas rozpoczęcia pracy z arkuszem oraz jego zakończenia zostanie zapisany w widocznym miejscu),
- sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi,
- zgłaszania konieczności skorzystania z toalety,
- zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego.

 Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach ucznia będą dostępne dla ucznia 31 lipca 2020r.


Organizacja egzaminu ósmoklasisty (plik do pobrania)

Opublikował/a: admin SP3
Kategoria: Ogłoszenia
Dodano: Środa 10 czerwca 2020 14:07:04
drukuj
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: