Dzień Otwarty Szkoły

16

LUT

TERMINY REKRUTACJI 2023/2024

do klas I publicznych szkół podstawowych w Lublińcu

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.      

Składanie zgłoszeń (dotyczy dzieci z obwodu)

1-10 marca 2023

8-10 maja 2023

2.      

Składanie wniosków (dotyczy dzieci spoza obwodu)

13-17 marca 2023

15-17 maja 2023

3.      

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 marca 2023
o godz. 14:00

19 maja 2023
o godz. 14:00

4.      

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wraz z informacją o wolnych miejscach

28 marca 2023
o godz. 14: 00

19 maja 2023
 godz. 14:00

5.      

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.      

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.      

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.      

Rozstrzygniecie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Opublikował/a: admin SP3
Kategoria: Ogłoszenia
Dodano: Czwartek 16 lutego 2023 20:02:02
drukuj
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: