Aktualności

Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020r.

25

MAJ
2020

25/05

Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020r.

Od 1 czerwca 2020r. uczniowie mają możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły w formie indywidualnej lub w małych grupach ze wszystkich przedmiotów.

 W związku z tym:
- Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o przyjściu dziecka do szkoły na poszczególne konsultacje;

- Rodzice zgłaszają chęć udziału ucznia w konsultacjach u wychowawcy klasy;
- Rodzice i uczniowie zapoznają się z „Wytycznymi i procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - załącznik 1;
- Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie nr 2 oraz wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych- załącznik nr 3;

- Rodzic wysyła oświadczenie na email szkoły: sp3_lubliniec@wp.pl lub uczeń przynosi ze sobą w dniu konsultacji.


Po otrzymaniu oświadczeń i utworzeniu grup zgodnie z wytycznymi zostanie przygotowany harmonogram potrzebnych konsultacji, które rozpoczną się 1 czerwca 2020r.

- załącznik 1 - wytyczne i procedury Dyrektora szkoły
- załącznik 3 - oświadczenie nr 2 rodzica/opiekuna
(czytaj dalej...do pobrania załączniki)

 

Informacja dla Rodziców

20

MAJ
2020

20/05

Informacja dla Rodziców

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, konsultacjach dla uczniów klas VIII oraz w zajęciach rewalidacyjnych. W związku z tym:
- Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o przyjściu dziecka do szkoły
- Rodzice zapoznają się z „Wytycznymi i procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - załącznik 1.
- Rodzic wypełnia oświadczenie nr 1 oraz wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych- załącznik nr 2.
- Rodzic wysyła oświadczenie na email szkoły: sp3_lubliniec@wp.pl
do 22 maja 2020 r. do godziny 9:00

Po otrzymaniu oświadczeń i utworzeniu grup zgodnie z wytycznymi przygotujemy Państwu pełną informację dotyczącą godzin przebywania dziecka w szkole i rodzajach zajęć, które rozpoczną się 25 maja 2020r.
- załącznik 1 - wytyczne i procedury Dyrektora szkoły
- załącznik 2 - oświadczenie nr 1 rodzica/opiekuna
(czytaj dalej...do pobrania załączniki)
20/05

Rekrutacja 2020/2021 klasy 8 - zmiana terminów

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

(więcej szczegółów w zakładce Rekrutacja 2020/2021 klasy 8)

15/05

Informacja dla Rodziców - psycholog szkolny

Psycholog szkolny zaprasza Rodziców na zdalną prelekcję na temat wspomagania dzieci w nauce.
Można ją znaleźć pod linkiem: https://m.youtube.com/watch?t=26s&v=U6rqzT59htk
Bardzo żałuje, że nie mogliśmy spotkać się osobiście na wywiadówkach, ale z uwagi  na sytuacje, cieszę się,
że choć zdalny kontakt mogę utrzymać z każdym z Państwa, którzy jesteście zainteresowani tematem. 


Pozdrawiam, Barbara Jerominek-Tofilska

11/05

Wywiadówki dla Rodziców

Wywiadówki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu
odbędą się 13 maja w środę (zgodnie z harmonogramem przyjętym na początku roku szkolnego)
w formie zdalnej.

W tym dniu w godz. 16.00 - 18.00 wszyscy nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców i pełnią dyżur mailowy, telefoniczny czy za pomocą komunikatora dziennika elektronicznego w w/w godzinach. Dyrektor oraz wicedyrektor szkoły w tych godzinach dyżurują pod telefonem stacjonarnym szkoły.

08/05

Lubisz śpiewać? To informacja dla ciebie.

W imieniu Fundacji „Twoje TAK ma ZNACZENIE” chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić do udziału w III Przeglądzie Piosenki Młodzieżowej „Życie jest piękne, bo…”.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w tym roku konkurs odbędzie się w całości za pośrednictwem internetu.
Regulamin konkursu, karty zgłoszeń, zgody na publikację wizerunku oraz informacje dotyczące ochrony danych osobowych można pobrać pod poniższym linkiem:
Sukcesy plastyczne naszych uczniów!

08

MAJ
2020

08/05

Sukcesy plastyczne naszych uczniów!

W XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Na Świąteczną Kartkę Wielkanocną  organizowanym przez Klub jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu uczniowie naszej szkoły zostali laureatami. Igor Suchara z klasy 5b otrzymał II miejsce, a jego młodszy brat z klasy I c został nagrodzony Grand Prix całego konkursu. W konkursie dokonano oceny 100 prac w pięciu kategoriach ze szkół, przedszkoli, placówek szkolno-wychowawczych, ośrodków kultury oraz osób indywidualnych z całego kraju. Gratulujemy naszym uczniom kolejnego sukcesu artystycznego.

08/05

Podsumowanie akcji “Maseczka dla Medyka”

Kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności dobroczynnej jest jednym z najważniejszych elementów wolontariatu.
Akcja „ Maseczka dla Medyka” trwała od 22.04.br. do 6.05.br. i pokazała, że jest wśród nas wielu wspaniałych wolontariuszy. A są nimi nasi uczniowie, rodzicie i nauczyciele, którzy z zaangażowaniem włączyli się w akcję dobroczynną, przygotowując 82 maseczki. Maseczki zostały przekazane  pracownikom lublinieckiego Hospicjum oraz Szpitala Powiatowego w Lublińcu.
Z całego serca Wam dziękujemy! Z Wami miało to sens! Miło, że wśród nas są osoby, którym bliskie jest pomaganie drugiemu. Raz jeszcze:

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

          

      

    

27/04

Zdalna szkoła - laptopy do nauki online

Nasza szkoła w ramach wspomagania nauczania online otrzymała z Urzędu Miasta Lubliniec nowy sprzęt komputerowy finansowany ze środków unijnych, tj. 7 multimedialnych laptopów HP wraz
z najnowszym licencjonowanym oprogramowaniem systemowym i biurowym. Dodatkowo laptopy zostały wyposażone w osobne napędy optyczne USB oraz słuchawki. W obecnym trudnym okresie to nieoceniona pomoc dla uczniów, którzy mają problemy techniczne ze swoimi sprzętami lub nie dysponują żadnym.

SZUKASZ AKTUALNOŚCI HISTORYCZNYCH?

Wybierz rok:
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: