Aktualności

22/06

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

Na tablicy informacyjnej w naszej szkoły oraz w zakładce strony internetowej „Rekrutacja 2020/2021 - klasy I- sze” zostały umieszczone listy uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy. Znajdziecie tam Państwo również informację o tym, co powinna zawierać wyprawka szkolna.

Zapraszamy do zapoznania się.

15/06

Rozpoczęcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Drodzy ósmoklasiści!
Nadszedł czas wyboru szkoły w kolejnym etapie Waszej edukacji. Przed Wami ważne 3 dni egzaminów, od których zależy do której z wybranych szkół uda Wam się dostać. Od dzisiaj został uruchomiony system elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych, zapoznajcie się z nim: przeczytajcie uważnie informacje na stronie głównej, obejrzyjcie film instruktażowy i dodajcie link strony do swoich "ulubionych" zakładek, bo od dzisiaj będzie to Wasza najczęściej odwiedzana witryna. :)
Teraz skupcie się na tym, aby uzyskać jak najwięcej punktów z egzaminów. Nie stresujcie się rekrutacją. Macie na nią czas, na spokojnie po egzaminach. Pamiętajcie, że kolejność i szybkość logowań ani też wybór szkół nie decyduje o kolejności na liście przyjętych.


Zanim jednak cokolwiek będziecie wykonywali w systemie zapoznajcie się dokładnie z przewodnikami, które są umieszczone w zakładce ,,Pliki do pobrania". Opisano w nich szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją. Pierwszy z przewodników przeznaczony jest dla kandydata rejestrowanego przez szkołę podstawową, a drugi dla kandydata rejestrującego się samodzielnie.

1. Wchodzicie na stronę
https://slaskie.edu.com.pl (jeśli link będzie się zbyt wolno wczytywał lub wcale to proszę ręcznie wpisać adres w nowym oknie przeglądarki)

2. Tworzycie swoje konto samodzielnie, kafelek  "Zgłoś kandydaturę"- podając odpowiednie dane osobowe (PESEL itp.)
3. WAŻNE - jeśli wypełniliście dane potrzebne do logowania to zapiszcie je sobie (login i hasło), bo jeśli ktoś zapomni to procedura nie przewiduje drugi raz zakładania konta!!!
4. Zapoznajcie się ze swoim panelem kandydata (terminy, oferta szkół, statystyki itp.)

5. Pamiętajcie, że możecie wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Im więcej oddziałów w nich wybierzecie, tym większą szansę będziecie mieli na to, aby zostać zakwalifikowanym do preferowanej szkoły.
6. Jeśli ktoś z Was chce uczęszczać do szkoły spoza woj. śląskiego to należy osobno założyć konto w danym województwie i tam również dokonać wyboru szkół.

Na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał: od 15 czerwca br. do 10 lipca br.

Powodzenia!!!


UWAGA!
Wszystkich kandydatów do oddziałów dwujęzycznych/sportowych/ze sprawdzianem uzdolnień kierunkowych obowiązują inne terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej tzn.
od 15 - do 22 czerwca do godz.15:00

cdn....

W razie pytań kontakt na idziennik: informatyk :)

Egzamin klas 8

10

CZE
2020

10/06

Egzamin klas 8

 • 16 czerwca 2020r. - język polski - g. 9:00
 • 17 czerwca 2020r. - matematyka - g. 9:00
 • 18 czerwca 2020r. - język obcy (angielski lub niemiecki) - g. 9:00

  Uczniowie:
 • przychodzą do szkoły na godz. 8:30,
 • wejście na salę egzaminacyjną zorganizowane jest od strony hali sportowej,
 • uczniowie wchodzą na salę pojedynczo, zachowując co najmniej 1,5m odstęp,
 • poruszając się po terenie szkoły mają zasłonięte usta i nos,
 • przy drzwiach wejściowych na halę sportową zespół nadzorujący przebieg egzaminu losuje dla ucznia miejsce oraz wręcza kopertę z niezbędnymi kodami i naklejkami,
 • uczniowie zajmują wylosowane miejsce,
 • na egzamin można wnieść wyłącznie: długopis/pióro z czarnym atramentem, linijkę (tylko na matematykę) oraz butelkę z wodą mineralną,
 • obowiązuje bezwzględny zakaz używania (a także wnoszenia na teren szkoły) urządzeń telekomunikacyjnych,
 • podczas pisania egzaminu nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa,
 • po oddaniu materiałów egzaminacyjnych zespołowi nadzorującemu egzamin uczniowie opuszczają salę,
 • na terenie szkoły obowiązuje zakaz gromadzenia się np. w celu podzielenia się wrażeniami przed i po egzaminie,
 • na terenie szkoły w trakcie egzaminu przebywają wyłącznie osoby upoważnione (uczniowie klas ósmych, zespół nadzorujący przebieg egzaminu, nauczyciele dyżurujący)
 • uczniowie zapoznają się z podstawowymi wytycznymi dotyczącymi egzaminu klas ósmych umieszczonymi na stronie szkoły.

 Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego wyjaśni uczniom szczegółowo zasady:

- kodowania pracy,
- sprawdzania kompletności arkuszy egzaminacyjnych,
- długości egzaminu (czas rozpoczęcia pracy z arkuszem oraz jego zakończenia zostanie zapisany w widocznym miejscu),
- sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi,
- zgłaszania konieczności skorzystania z toalety,
- zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego.

 Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach ucznia będą dostępne dla ucznia 31 lipca 2020r.


Organizacja egzaminu ósmoklasisty (plik do pobrania)

05/06

Zasady zwrotów podręczników

Prosimy o zapoznanie się z zasadami oddawania podręczników.

04/06

Informacja dla Rodziców - psycholog szkolny

Serdecznie zapraszam na kolejną prelekcję - minikurs dla rodziców dotyczący bezpieczeństwa dzieci w sieci.

Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020r.

25

MAJ
2020

25/05

Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020r.

Od 1 czerwca 2020r. uczniowie mają możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły w formie indywidualnej lub w małych grupach ze wszystkich przedmiotów.

 W związku z tym:
- Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o przyjściu dziecka do szkoły na poszczególne konsultacje;

- Rodzice zgłaszają chęć udziału ucznia w konsultacjach u wychowawcy klasy;
- Rodzice i uczniowie zapoznają się z „Wytycznymi i procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - załącznik 1;
- Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie nr 2 oraz wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych- załącznik nr 3;

- Rodzic wysyła oświadczenie na email szkoły: sp3_lubliniec@wp.pl lub uczeń przynosi ze sobą w dniu konsultacji.


Po otrzymaniu oświadczeń i utworzeniu grup zgodnie z wytycznymi zostanie przygotowany harmonogram potrzebnych konsultacji, które rozpoczną się 1 czerwca 2020r.

- załącznik 1 - wytyczne i procedury Dyrektora szkoły
- załącznik 3 - oświadczenie nr 2 rodzica/opiekuna
(czytaj dalej...do pobrania załączniki)

 

Informacja dla Rodziców

20

MAJ
2020

20/05

Informacja dla Rodziców

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, konsultacjach dla uczniów klas VIII oraz w zajęciach rewalidacyjnych. W związku z tym:
- Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o przyjściu dziecka do szkoły
- Rodzice zapoznają się z „Wytycznymi i procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - załącznik 1.
- Rodzic wypełnia oświadczenie nr 1 oraz wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych- załącznik nr 2.
- Rodzic wysyła oświadczenie na email szkoły: sp3_lubliniec@wp.pl
do 22 maja 2020 r. do godziny 9:00

Po otrzymaniu oświadczeń i utworzeniu grup zgodnie z wytycznymi przygotujemy Państwu pełną informację dotyczącą godzin przebywania dziecka w szkole i rodzajach zajęć, które rozpoczną się 25 maja 2020r.
- załącznik 1 - wytyczne i procedury Dyrektora szkoły
- załącznik 2 - oświadczenie nr 1 rodzica/opiekuna
(czytaj dalej...do pobrania załączniki)
20/05

Rekrutacja 2020/2021 klasy 8 - zmiana terminów

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

(więcej szczegółów w zakładce Rekrutacja 2020/2021 klasy 8)

SZUKASZ AKTUALNOŚCI HISTORYCZNYCH?

Wybierz rok:
Misja Szkoły
Odczyt z wyświetlacza LCD
przy wejściu do szkoły
(kliknij aby rozwinąć szczegóły)
Posiadamy certyfikaty: