Znajdujesz się w: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu ››
09/08

Stypendium szkolne

Prosimy o zapoznanie się z zasadami składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2019/2020

16/07

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW 
(szkolny zestaw podręczników - MENU → DLA UCZNIÓW I RODZICÓW → WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2019/2020)

 1. Szkoła nieodpłatnie:
  - wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne,                              
  - przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu  
 2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.
 3. Informacje znajdują się w regulaminie: http://bibliotekasp3.wixsite.com/bibliotekasp3/podreczniki
 4. Zakup Rodziców:
  - zeszyt ćwiczeń do języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w klasie I – VI szkoły podstawowej (podręcznik nieobowiązkowo)
  - podręcznik + ćwiczenia do religii

 

13/06

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca 2019r.

Klasy I-III        godz. 9:00

Klasy IV-VII   godz. 10:00

Klasy VIII       godz. 12:00

12/06

Ogłoszenie 2 - info dla klas 8

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą udostępnione w serwisie 14 czerwca 2019r. od godziny 10.00.

Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymają od dyrektora szkoły.
Uczniowie klas VIII sprawdzają wyniki logując się na stronie internetowej www.wyniki.edu.pl

12/06

Ogłoszenie 1

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami (powyżej 30ºC) od czwartku 13 czerwca 2019r. lekcje zostają skrócone:

 1. 8.00 - 8.30

 2. 8.35 - 9.05

 3. 9.10 - 9.40

 4. 9.50 - 10.20

 5. 10.35 - 11.05

 6. 11.20 - 11.50

 7. 12.00 - 12.30

 8. 12.40 - 13.10

Ponadto szkoła podejmuje różnorakie działania w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy. Wszyscy uczniowie mają zapewniony nieograniczony dostęp do wody pitnej, stale wietrzone są pomieszczenia i sale lekcyjne, a podczas zajęć i przerw lekcyjnych uczniowie mogą przebywać w cieniu na boisku szkolnym.

05/06

Informacja dla Rodziców uczniów przyszłych klas 1-szych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu serdecznie zaprasza rodziców uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 na spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami. W/w spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019r. o godz. 15.30 na sali gimnastycznej szkoły.

z poważaniem
Anna Janik

29/05

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

                                                                                         DRODZY RODZICE !!!

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK  z dnia 14 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz.   996,  z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY".

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 3

10/05

13 maja 2019r. - początek rekrutacji elektronicznej dla klas 8

Więcej szczegółów w zakładce po prawej stronie "Egzamin i rekrutacja - 8 klasa"

06/05

30/04

SZUKASZ AKTUALNOŚCI HISTORYCZNYCH?

Wybierz rok:
Misja Szkoły
Posiadamy certyfikaty: