Aktualności

23/04

12/04

Informacja

Dzisiejsze zajęcia w ramach kampanii Kolejowe ABC zostały odwołane.

11/04

09/04

Informacja dla Rodziców

W związku z akcją strajkową na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 planowane na
środę 10 kwietnia 2019r. zebrania z rodzicami zostają odwołane.
Inny termin spotkań z rodzicami zostanie podany w najbliższym czasie.

08/04

05/04

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
04/04

02/04

„ Wielki Sukces !!!– „Trójka”w Finale Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego

To niezmiernie miła wiadomość !!!– Amelie Gintowt - uczennica klasy 8a, znalazła się w Finale Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych. Amelie doszła do ostatniego, najwyższego poziomu konkursu  i  znalazła się w gronie SZEŚCIU najlepszych uczniów z języka niemieckiego ze szkół  w Częstochowie  oraz ze szkół powiatu kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego. Amelii  serdecznie GRATULUJEMY, a w przyszłości życzymy sukcesów na następnych olimpiadach językowych.

Ósmoklasiści z wizytą w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza

31

MAR
2019

31/03

Ósmoklasiści z wizytą w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza

I Dnia Wiosny uczniowie klasy 8a i 8b skorzystali z zaproszenia dyrekcji Zespołu Szkół  nr 1 im A. Mickiewicza i udali się na „wagary”do nowej  szkoły. Wizyta obfitowała w wiele atrakcji. Gospodarze przyjęli gości w auli, gdzie starsi koledzy i koleżanki z klas I-szych przygotowali ciekawy program wokalno-artystyczny. Pani dyrektor Jadwiga Stroniewska zapoznała młodzież szkół podstawowych z ofertą edukacyjną na nowy rok szkolny. Po części oficjalnej uczniowie wyruszyli na spacer po szkole. Pod opieką swoich starszych kolegów mogli zwiedzić nie tylko szkolne sale, ale także  uczestniczyć w ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii i biologii, w zajęciach z robotyki, brać udział w quizach z historii i języka polskiego oraz sprawdzić swoją wiedzę z matematyki j. angielskiego i niemieckiego. Bardzo interesujące było także obserwatorium  astronomiczne oraz  pracownia informatyczna. Wielu  z  naszych uczniów z pewnością przekroczy znowu progi tej szkoły już od września. Życzymy im tego serdecznie!

28/03

SZUKASZ AKTUALNOŚCI HISTORYCZNYCH?

Wybierz rok:
Posiadamy certyfikaty: