Znajdujesz się w: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu ››
Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020r.

25

MAJ
2020

25/05

Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020r.

Od 1 czerwca 2020r. uczniowie mają możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły w formie indywidualnej lub w małych grupach ze wszystkich przedmiotów.

 W związku z tym:
- Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o przyjściu dziecka do szkoły na poszczególne konsultacje;

- Rodzice zgłaszają chęć udziału ucznia w konsultacjach u wychowawcy klasy;
- Rodzice i uczniowie zapoznają się z „Wytycznymi i procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - załącznik 1;
- Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie nr 2 oraz wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych- załącznik nr 3;

- Rodzic wysyła oświadczenie na email szkoły: sp3_lubliniec@wp.pl lub uczeń przynosi ze sobą w dniu konsultacji.


Po otrzymaniu oświadczeń i utworzeniu grup zgodnie z wytycznymi zostanie przygotowany harmonogram potrzebnych konsultacji, które rozpoczną się 1 czerwca 2020r.

- załącznik 1 - wytyczne i procedury Dyrektora szkoły
- załącznik 3 - oświadczenie nr 2 rodzica/opiekuna
(czytaj dalej...do pobrania załączniki)

 

Informacja dla Rodziców

20

MAJ
2020

20/05

Informacja dla Rodziców

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, konsultacjach dla uczniów klas VIII oraz w zajęciach rewalidacyjnych. W związku z tym:
- Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o przyjściu dziecka do szkoły
- Rodzice zapoznają się z „Wytycznymi i procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - załącznik 1.
- Rodzic wypełnia oświadczenie nr 1 oraz wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych- załącznik nr 2.
- Rodzic wysyła oświadczenie na email szkoły: sp3_lubliniec@wp.pl
do 22 maja 2020 r. do godziny 9:00

Po otrzymaniu oświadczeń i utworzeniu grup zgodnie z wytycznymi przygotujemy Państwu pełną informację dotyczącą godzin przebywania dziecka w szkole i rodzajach zajęć, które rozpoczną się 25 maja 2020r.
- załącznik 1 - wytyczne i procedury Dyrektora szkoły
- załącznik 2 - oświadczenie nr 1 rodzica/opiekuna
(czytaj dalej...do pobrania załączniki)
20/05

Rekrutacja 2020/2021 klasy 8 - zmiana terminów

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

(więcej szczegółów w zakładce Rekrutacja 2020/2021 klasy 8)

15/05

Informacja dla Rodziców - psycholog szkolny

Psycholog szkolny zaprasza Rodziców na zdalną prelekcję na temat wspomagania dzieci w nauce.
Można ją znaleźć pod linkiem: https://m.youtube.com/watch?t=26s&v=U6rqzT59htk
Bardzo żałuje, że nie mogliśmy spotkać się osobiście na wywiadówkach, ale z uwagi  na sytuacje, cieszę się,
że choć zdalny kontakt mogę utrzymać z każdym z Państwa, którzy jesteście zainteresowani tematem. 


Pozdrawiam, Barbara Jerominek-Tofilska

11/05

Wywiadówki dla Rodziców

Wywiadówki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu
odbędą się 13 maja w środę (zgodnie z harmonogramem przyjętym na początku roku szkolnego)
w formie zdalnej.

W tym dniu w godz. 16.00 - 18.00 wszyscy nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców i pełnią dyżur mailowy, telefoniczny czy za pomocą komunikatora dziennika elektronicznego w w/w godzinach. Dyrektor oraz wicedyrektor szkoły w tych godzinach dyżurują pod telefonem stacjonarnym szkoły.

08/05

Lubisz śpiewać? To informacja dla ciebie.

W imieniu Fundacji „Twoje TAK ma ZNACZENIE” chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić do udziału w III Przeglądzie Piosenki Młodzieżowej „Życie jest piękne, bo…”.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w tym roku konkurs odbędzie się w całości za pośrednictwem internetu.
Regulamin konkursu, karty zgłoszeń, zgody na publikację wizerunku oraz informacje dotyczące ochrony danych osobowych można pobrać pod poniższym linkiem:
08/05

Podsumowanie akcji “Maseczka dla Medyka”

Kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności dobroczynnej jest jednym z najważniejszych elementów wolontariatu.
Akcja „ Maseczka dla Medyka” trwała od 22.04.br. do 6.05.br. i pokazała, że jest wśród nas wielu wspaniałych wolontariuszy. A są nimi nasi uczniowie, rodzicie i nauczyciele, którzy z zaangażowaniem włączyli się w akcję dobroczynną, przygotowując 82 maseczki. Maseczki zostały przekazane  pracownikom lublinieckiego Hospicjum oraz Szpitala Powiatowego w Lublińcu.
Z całego serca Wam dziękujemy! Z Wami miało to sens! Miło, że wśród nas są osoby, którym bliskie jest pomaganie drugiemu. Raz jeszcze:

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

          

      

    

27/04

Zdalna szkoła - laptopy do nauki online

Nasza szkoła w ramach wspomagania nauczania online otrzymała z Urzędu Miasta Lubliniec nowy sprzęt komputerowy finansowany ze środków unijnych, tj. 7 multimedialnych laptopów HP wraz
z najnowszym licencjonowanym oprogramowaniem systemowym i biurowym. Dodatkowo laptopy zostały wyposażone w osobne napędy optyczne USB oraz słuchawki. W obecnym trudnym okresie to nieoceniona pomoc dla uczniów, którzy mają problemy techniczne ze swoimi sprzętami lub nie dysponują żadnym.

27/04

Informacja dla Rodziców - psycholog szkolny

Szanowni Rodzice!
Kilkakrotnie w szkole gościliśmy panią Katarzynę Kudybę, edukatora medialnego, która w fachowy,
ale i przystępny sposób przybliżała całej naszej społeczności szkolnej wirtualny świat dzieci i młodzieży.
Z precyzją wskazywała też konkretne zagrożenia, w szczególności na platformie You Tube.
A co najcenniejsze bardzo szybko dekonspirowała wszystkie niebezpieczne kanały, dlatego to co mówiła, było zawsze aktualne.

Dziś, jak nigdy przyda nam się wiedza pani Katarzyny Kudyby.


Zapraszam więc do Jej lekcji edukacji medialnej dla Rodziców, które ukazują się tu:

https://www.facebook.com/groups/968053786734809/


Na stronie pojawiają się też ciekawe posty i bieżące komunikaty z ostrzeżeniami.

Strona przeznaczona jest dla Rodziców, Nauczycieli, Osób pracujących z dziećmi. 

SZUKASZ AKTUALNOŚCI HISTORYCZNYCH?

Wybierz rok:
Misja Szkoły
Posiadamy certyfikaty: