Znajdujesz się w: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu ››
12/06

Ogłoszenie 2 - info dla klas 8

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą udostępnione w serwisie 14 czerwca 2019r. od godziny 10.00.

Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymają od dyrektora szkoły.
Uczniowie klas VIII sprawdzają wyniki logując się na stronie internetowej www.wyniki.edu.pl

12/06

Ogłoszenie 1

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami (powyżej 30ºC) od czwartku 13 czerwca 2019r. lekcje zostają skrócone:

  1. 8.00 - 8.30

  2. 8.35 - 9.05

  3. 9.10 - 9.40

  4. 9.50 - 10.20

  5. 10.35 - 11.05

  6. 11.20 - 11.50

  7. 12.00 - 12.30

  8. 12.40 - 13.10

Ponadto szkoła podejmuje różnorakie działania w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy. Wszyscy uczniowie mają zapewniony nieograniczony dostęp do wody pitnej, stale wietrzone są pomieszczenia i sale lekcyjne, a podczas zajęć i przerw lekcyjnych uczniowie mogą przebywać w cieniu na boisku szkolnym.

05/06

Informacja dla Rodziców uczniów przyszłych klas 1-szych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu serdecznie zaprasza rodziców uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 na spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami. W/w spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019r. o godz. 15.30 na sali gimnastycznej szkoły.

z poważaniem
Anna Janik

29/05

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

                                                                                         DRODZY RODZICE !!!

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK  z dnia 14 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz.   996,  z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY".

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 3

10/05

13 maja 2019r. - początek rekrutacji elektronicznej dla klas 8

Więcej szczegółów w zakładce po prawej stronie "Egzamin i rekrutacja - 8 klasa"

06/05

30/04

23/04

11/04

09/04

Informacja dla Rodziców

W związku z akcją strajkową na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 planowane na
środę 10 kwietnia 2019r. zebrania z rodzicami zostają odwołane.
Inny termin spotkań z rodzicami zostanie podany w najbliższym czasie.

SZUKASZ AKTUALNOŚCI HISTORYCZNYCH?

Wybierz rok:
Posiadamy certyfikaty: