Wspomnienie pani Genowefy Stępień

22

WRZ

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lublińcu w latach 1988-1998 była szkołą 8 klasową bezpieczną i przyjazną dla uczniów. Nauczyciele stosując różnorodne metody nauczania doceniali pracę uczniów zdolnych i słabych. Zawsze znaleźli czas na zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi, współpracę z rodzicami. Wiele uwagi poświęcali rozwojowi zainteresowań uczniów, dbali o estetykę i wystrój sal lekcyjnych, korytarzy, organizowali wiele imprez szkolnych na wysokim poziomie.

Zaangażowanie uczniów w życiu szkoły, udział w konkursach, turniejach, zawodach wyzwalało zdrową rywalizację i zagospodarowywało czas wolny wychowanków.

W szkole i środowisku widoczna była praca uczniów i opiekunów w organizacjach ZHP, LOP, PCK, SKO, SKS.

Nauczyciele stawiali sobie i uczniom ciągle nowe wyzwania osiągające zarazem wysokie lokaty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych z chemii, biologii, geografii, fizyki, techniki, wiedzy o sztuce.

Szkoła miała zapewnioną opiekę higieniczno-pielęgniarską oraz lekarską. Uczniowie klas I-III byli objęci gimnastyką korekcyjną, pozostali mogli korzystać z zajęć ogólnorozwojowych i sportowych. Strażnik bezpiecznej drogi dbał o bezpieczeństwo wokół szkoły oraz na przejściu dla pieszych.

Miasteczko Ruchu Drogowego służyło całej społeczności uczniowskiej Lublińca.

Ważną rolę w szkole pełnił pedagog szkolny, świetlica i biblioteka. Bardzo dobra współpraca z rodzicami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi pozwoliła wzbogacić bazę szkolną, wykonać wiele remontów, zorganizować wyjazdy na basen, wycieczki, biwaki, rajdy, zakupić wiele pomocy i sprzętu szkolnego.

Najwięcej trudności sprawiała zmianowość - mało sal lekcyjnych, liczne klasy, mała sala gimnastyczna, wychowanie fizyczne na korytarzach, brak wykwalifikowanych nauczycieli języków obcych, często zmieniające się plany lekcji.

Ponieważ w tych latach nie było komputerów i Internetu, telefonów komórkowych, trzeba było wiele czasu poświęcić na koordynację i kształtowanie właściwych relacji między nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi.

W szkole zawsze panował ład, porządek.

Genowefa Stępień

Lubliniec, 2010

Opublikował/a: Administrator
Kategoria: Wspomnienia
Dodano: Wtorek 22 września 2015 22:27:28
drukuj
Posiadamy certyfikaty: