Plan lekcji od 25 marca 2020

Znajdujesz się w: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu ››

Klasa 1a

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

edukacja MP

jęz. ang.  KB

edukacja MP

j.mn.niem.  JB

edukacja MP

2

8:55- 9:40

edukacja MP

zaj. komp. MP

edukacja MP

religia FI

edukacja MP

3

9:50-10:35

----------------

--------------------

-----------------

wych. fiz MP

-----------------------

 

Klasa 1b

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

edukacja IS

jęz. ang.  MJ

edukacja IS

j.mn.niem.  MP

edukacja IS

2

8:55- 9:40

edukacja IS

religia MF

edukacja IS

wych. fiz IS

edukacja IS

3

9:50-10:35

----------------

--------------------

-----------------

zaj. komp. IS

-----------------------

 

Klasa 1c

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

edukacja AS

jęz. ang.  JZ

edukacja AS

religia MF

edukacja AS

2

8:55- 9:40

edukacja AS

zaj. komp. AS

edukacja AS

j.mn.niem.  MP

edukacja AS

3

9:50-10:35

----------------

--------------------

-----------------

wych. fiz AS

-----------------------

 

Klasa 2a

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

edukacja KB

religia FI

edukacja KB

edukacja KB

edukacja KB

2

8:55- 9:40

edukacja KB

jęz. ang.  MJ

j.mn.niem.  MP

zaj. komp. KB

edukacja KB

3

9:50-10:35

----------------

wych. fiz KB

-----------------

--------------------

-----------------------

  

Klasa 2b

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

edukacja JŻ

zaj. komp. KB

j.mn.niem.  MP

religia FI

edukacja JŻ

2

8:55- 9:40

edukacja JŻ

edukacja JŻ

edukacja JŻ

jęz. ang. KB

edukacja JŻ

3

9:50-10:35

----------------

--------------------

-----------------

wych. fiz JŻ

-----------------------

 

Klasa  2c

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

edukacja JP

j.mn.niem.  MP

edukacja JP

jęz. ang.  MJ

edukacja JP

2

8:55- 9:40

edukacja JP

religia FI

edukacja JP

zaj. komp. JP

edukacja JP

3

9:50-10:35

----------------

wych. fiz JŻ

-----------------

--------------------

-----------------------

 

Klasa 3a

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

edukacja DS

j.mn.niem.  JB

edukacja DS

jęz. ang.  IP

edukacja DS

2

8:55- 9:40

edukacja DS

zaj. komp. DS

edukacja DS

 religia MF

edukacja DS

3

9:50-10:35

----------------

--------------------

-----------------

wych. fiz DS

-----------------------

 

Klasa  3b

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

edukacja EL

------------------

edukacja EL

jęz. ang.  JZ

edukacja EL

2

8:55- 9:40

edukacja EL

j.mn.niem.  JB

edukacja EL

religia KI

edukacja EL

3

9:50-10:35

----------------

wych. fiz EL

-----------------

zaj. komp. EL

-----------------------

  

Klasa   IV a

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

matematyka KN

jęz. polski GP

muzyka/    plastyka  SB

(naprzemiennie)

jęz. polski GP

matematyka KN

2

8:55- 9:40

technika EK

przyroda AK

matematyka KN

historia KK

j.mn.niem JB

3

9:50-10:35

jęz. polski GP

j.mn.niem JB

jęz. ang.  JZ

informat.  AS

jęz. ang.  JZ

4

10:45-11:30

religia KI

-----------------

--------------------

wf  BK 

wf HM

--------------------

5

11:45-12:30

--------------------

---------------

--------------------

-----------------

--------------------

 

Klasa   IV b

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

wf  BK 

wf HM

religia MF

matematyka KN

informat.  AS

-----------------

2

8:55- 9:40

matematyka KN

jęz. polski GP

jęz. ang.  KB

jęz. polski GP

matematyka KN

3

9:50-10:35

przyroda AK

j.mn.niem MP

muzyka/    plastyka  SB

(naprzemiennie)

historia KK

jęz. ang.  KB

4

10:45-11:30

jęz. polski GP

technika EK

--------------------

-----------------

j.mn.niem MP

5

11:45-12:30

------------------

-------------

--------------------

-----------------

--------------------

  

Klasa   V a

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

matematyka MP

jęz. polski BB

religia KI

muzyka/    plastyka  SB

(naprzemiennie)

technika EK

(co dwa tygodnie)

2

8:55- 9:40

jęz. ang.  JZ

informat.  AS

jęz. polski BB

jęz. ang.  JZ

biologia ML

3

9:50-10:35

historia KK

geografia AK

matematyka MP

matematyka MP

j.mn.niem MP

4

10:45-11:30

wf  KM 

wf BK

wych.  rodz. BR

j.mn.niem MP

hik MP

jęz. polski BB

5

11:45-12:30

------------------

-----------------

------------------

--------------------

----------------

 

Klasa   V b

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

wych.  rodz. BR

 religia KI

matematyka MP

matematyka MP

biologia ML

2

8:55- 9:40

matematyka MP

jęz. polski BB

j.mn.niem MS

jęz. ang.  MJ

jęz. polski BB

3

9:50-10:35

jęz. ang.  MJ

informat.  AS

jęz. polski BB

muzyka/    plastyka  SB

(naprzemiennie)

 j.mn.niem MS

4

10:45-11:30

historia KK

geografia AK

-----------------

--------------------

hik MS

5

11:45-12:30

wf  HM

 wf KM

-----------------

-----------------

--------------------

technika EK

(co dwa tygodnie)

 

Klasa   V c

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

wf  TB 

wf KM

geografia AK

jęz. polski IP

religia KI

jęz. polski IP

2

8:55- 9:40

historia KK

jęz. polski IP

matematyka EG

muzyka/    plastyka  SB

(naprzemiennie)

informat.  AS

3

9:50-10:35

jęz. ang.  KB

jęz. ang.  KB

j.mn.niem MS

j.mn.niem MS

biologia ML

4

10:45-11:30

matematyka EG

------------------

hik MS

matematyka EG

technika EK

(co dwa tygodnie)

5

11:45-12:30

wych.  rodz. BR

------------------

--------------------

--------------------

------------------

 

Klasa   VI a

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

--------------------

matematyka EG

jęz. polski BB

jęz. ang.  KB

muzyka/    plastyka  SB

(naprzemiennie)

2

8:55- 9:40

hik JB

jęz. ang.  KB

biologia ML

matematyka EG

geografia AK

3

9:50-10:35

j.mn.niem JB

historia KK

informat.  AS

j.mn.niem JB

jęz. polski BB

4

10:45-11:30

jęz. polski BB

--------------------

religia MF

technika EK

(co dwa tygodnie)

wf  HM

 

5

11:45-12:30

matematyka EG

--------------------

-------------------

------------------

------------------

 

Klasa   VI b

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

jęz. polski GP

historia KK

informat.  AS

technika EK

(co dwa tygodnie)

jęz. polski GP

2

8:55- 9:40

matematyka EG

matematyka EG

jęz. polski GP

j.mn.niem MS

muzyka/    plastyka  SB

(naprzemiennie)

3

9:50-10:35

j.mn.niem MS

religia MF

biologia ML

matematyka EG

geografia AK

4

10:45-11:30

--------------------

jęz. ang.  MJ

------------------

jęz. ang.  MJ

wf  BK

5

11:45-12:30

--------------------

hik MS

------------------

------------------

------------------

 

Klasa   VI c

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

matematyka EG

jęz. ang.  IP

religia MF

matematyka EG

wf  BK

2

8:55- 9:40

j.mn.niem MS

historia KK

informat.  AS

jęz. ang.  IP

jęz. polski IP

3

9:50-10:35

jęz. polski IP

matematyka EG

jęz. polski IP

technika EK

(co dwa tygodnie)

muzyka/    plastyka  SB

(naprzemiennie)

4

10:45-11:30

--------------------

--------------------

biologia ML

j.mn.niem MS

geografia AK

5

11:45-12:30

--------------------

--------------------

------------------

hik MS

-----------------

 

 Klasa   VII b

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

--------------------

religia MF

chemia EB

wych.  rodz. BR

jęz. niem. MP

2

8:55- 9:40

dor. zaw. AZ

(co dwa tygodnie)

jęz. polski AJ

matematyka MP

geografia AK

----------------

3

9:50-10:35

matematyka MP

fizyka KN

jęz. ang.  KB

jęz. polski AJ

jęz. polski AJ

4

10:45-11:30

jęz. ang.  KB

informat.  AS

wf  HM 

wf KM

matematyka MP

muzyka/    plastyka  SB

(naprzemiennie)

5

11:45-12:30

historia KK

----------------

------------------

---------------------

biologia ML

  

Klasa   VII c

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

historia KK

informat.  AS

matematyka EG

------------------

religia KI

2

8:55- 9:40

jęz. ang.  IP

fizyka KN

jęz. ang.  IP

jęz. polski IP

jęz. niem. MS

3

9:50-10:35

matematyka EG

jęz. polski IP

chemia EB

geografia AK

jęz. polski IP

4

10:45-11:30

dor. zaw. AZ

(co dwa tygodnie)

--------------------

wf  TB  

wf  KM

muzyka/    plastyka  SB

(naprzemiennie)

biologia ML

5

11:45-12:30

------------------

--------------------

-------------------

matematyka EG

-----------------

  

Klasa VIII a

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

chemia EB

fizyka KN

ed. dla bezp. JZ

(co dwa tygodnie)

jęz. niem. MS

jęz. polski BB

2

8:55- 9:40

informat.  AS

matematyka MP

geografia AK

matematyka MP

historia KK

3

9:50-10:35

jęz. polski BB

jęz. ang.  MJ

wos  GP

biologia ML

matematyka MP

4

10:45-11:30

--------------------

wf  BK 

wf KM

jęz. polski BB

religia KI

jęz. ang.  MJ

5

11:45-12:30

--------------------

-------------------

-------------------

--------------------

-------------------

 

Klasa   VIII b

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00- 8:45

--------------------

wf  BK 

wf KM

 wos  GP

biologia ML

historia KK

2

8:55- 9:40

jęz. polski GP

jęz. ang.  IP

ed. dla bezp. JZ

(co dwa tygodnie)

jęz. niem. JB

matematyka MP

3

9:50-10:35

informat.  AS

matematyka MP

geografia AK

religia KI

jęz. ang.  IP

4

10:45-11:30

chemia EB

fizyka KN

jęz. polski GP

-----------------

jęz. polski GP

5

11:45-12:30

------------------

-----------------

-----------------

matematyka MP

-------------------

Opublikował/a: admin SP3
Kategoria: Podstrony
Dodano: Piątek 27 marca 2020 13:41:54
drukuj
Posiadamy certyfikaty: