Podsumowanie akcji “Maseczka dla Medyka”

08

MAJ

Kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności dobroczynnej jest jednym z najważniejszych elementów wolontariatu.
Akcja „ Maseczka dla Medyka” trwała od 22.04.br. do 6.05.br. i pokazała, że jest wśród nas wielu wspaniałych wolontariuszy. A są nimi nasi uczniowie, rodzicie i nauczyciele, którzy z zaangażowaniem włączyli się w akcję dobroczynną, przygotowując 82 maseczki. Maseczki zostały przekazane  pracownikom lublinieckiego Hospicjum oraz Szpitala Powiatowego w Lublińcu.
Z całego serca Wam dziękujemy! Z Wami miało to sens! Miło, że wśród nas są osoby, którym bliskie jest pomaganie drugiemu. Raz jeszcze:

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

          

      

    

Opublikował/a: admin SP3
Kategoria: Ogłoszenia
Dodano: Piątek 8 maja 2020 09:36:04
drukuj
Misja Szkoły
Posiadamy certyfikaty: