OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

23

SIE

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

 

Stołówka szkolna  <Muffinek>

prowadząca w Szkole Podstawowej nr 3 dożywianie uczniów od września  2017 roku,

ogłasza od dnia 22 sierpnia b.r. rozpoczęcie przyjmowania zapisów i zawierania umów

o korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2018/2019.

Informujemy, iż w celu umożliwienia dziecku/podopiecznemu korzystania z obiadów od dnia 4 września 2018r.,  dziecko/podopiecznego należy zapisać poprzez złożenie do dnia 3 września b.r. włącznie wypełnionej i podpisanej przez siebie umowy:

 

- bezpośrednio na stołówce szkolnej codziennie w godzinach 8:00-12:00

- w zaklejonej kopercie w sekretariacie szkoły

- osobiście w dniu rozpoczęcia roku szkolnego tj.

3-go września w godzinach 8:00 – 13:00 (w stołówce szkolnej).

 

Druk umowy można pobrać ze strony szkoły z zakładki: stołówka szkolna lub bezpośrednio w stołówce szkolnej.


Firma <MUFFINEK> Barbara Emirska prosi o szczegółowe zapoznanie się z zasadami korzystania z obiadów i zachowanie uwagi przy wypełnianiu umów.

Opublikował/a: Mirosława Jamroży
Kategoria: Ogłoszenia
Dodano: Czwartek 23 sierpnia 2018 20:11:49
drukuj
Posiadamy certyfikaty: