Informacja dla Rodziców

20

MAJ

Informacja dla Rodziców
Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, konsultacjach dla uczniów klas VIII oraz w zajęciach rewalidacyjnych. W związku z tym:
- Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o przyjściu dziecka do szkoły
- Rodzice zapoznają się z „Wytycznymi i procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - załącznik 1.
- Rodzic wypełnia oświadczenie nr 1 oraz wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych- załącznik nr 2.
- Rodzic wysyła oświadczenie na email szkoły: sp3_lubliniec@wp.pl
do 22 maja 2020 r. do godziny 9:00

Po otrzymaniu oświadczeń i utworzeniu grup zgodnie z wytycznymi przygotujemy Państwu pełną informację dotyczącą godzin przebywania dziecka w szkole i rodzajach zajęć, które rozpoczną się 25 maja 2020r.
- załącznik 1 - wytyczne i procedury Dyrektora szkoły
- załącznik 2 - oświadczenie nr 1 rodzica/opiekuna
(czytaj dalej...do pobrania załączniki)
Pliki do pobrania:
Opublikował/a: admin SP3
Kategoria: Ogłoszenia
Dodano: Środa 20 maja 2020 12:40:18
drukuj
Misja Szkoły
Posiadamy certyfikaty: