Egzamin ósmoklasisty 2018/2019 i terminy rekrutacji

Znajdujesz się w: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu ››

13 maja 2019 - początek rekrutacji elektronicznej

Szanowni Państwo,

13 maja rozpocznie się etap rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Powiat Lubliniecki tradycyjnie bierze udział w elektronicznej rekrutacji. Sam proces rekrutacji w tym roku będzie przebiegał podobnie jak w poprzednich latach. Aby wziąć udział w rekrutacji uczeń musi się zarejestrować w systemie. Żeby to uczynić, należy się udać na stronę internetową: https://slaskie.edu.com.pl/

Na powyższej stronie, w zależności od szkoły, do której uczęszcza uczeń, należy kliknąć w odpowiedni prostokąt (niebieski dla uczniów szkół podstawowych; zielony dla gimnazjalistów) i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami. W systemie będzie także można skorzystać z wyszukiwarki szkół, które uczestniczą w elektronicznej rekrutacji. Po założeniu konta w systemie i ustaleniu szkół i oddziałów (klas), którymi jest zainteresowany uczeń, należy ustalić listę preferencji. 

 

W elektronicznym wniosku należy wybrać maksymalnie trzy szkoły. Ważna jest kolejność – klasa w szkole, która jest na pierwszym miejscu listy jest traktowana jako klasa pierwszego wyboru. O dostaniu się do wybranej klasy w wybranej szkole decydują punkty m.in. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty, czy za inne osiągnięcia. Konieczne jest wskazanie oddziału (klasy) lub oddziałów (klas), którymi uczeń jest zainteresowany w danej szkole.

Najpierw należy wpisać te klasy, w których uczeń chce się uczyć najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić ucznia do tej klasy, która jest na pierwszym miejscu listy preferencji. Jeśli okaże się, że uczeń ma za mało punktów, będzie próbował przydzielić do klasy znajdującej się na drugim miejscu listy itd. Rekrutacja powinna przebiegać według poniższego schematu:

Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem swojego konta internetowego:

-     udać się na stronę https://slaskie.edu.com.pl i wybrać właściwą rekrutację (klocek niebieski dla absolwentów szkół podstawowych)

-     ułożyć listę preferencji,

-     wypełnić pozostałe pola formularza,

-     wydrukować wypełniony formularz (na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian),

-     podpisać formularz

  dostarczyć formularz do szkoły pierwszego wyboru (gdzie zostanie zweryfikowany pod względem zgodności z danymi w systemie). Wraz z wnioskiem należy złożyć oryginał lub kopię zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty oraz  oryginał lub kopię świadectwa, a także inne dokumenty wymagane przez daną szkołę. Szkoła pierwszego wyboru to szkoła, która uruchamia oddział (klasę) znajdujący się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ten, na którym najbardziej kandydatowi zależy. 

Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty cały ten etap (rejestracja kandydatów) zakończy się 25 czerwca 2019 r.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji do poszczególnych szkół i wymaganych dokumentów należy skontaktować się bezpośrednio z niżej wymienionymi jednostkami:

1. Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu - tel.: (34) 351 14 33, http://www.mickiewicz.net.pl/

2. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu - tel.: (34) 351 14 31, http://www.zsot.lubliniec.pl/

3. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu - tel.: (34) 351 14 32, http://www.zszlubliniec.pl/

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu - tel.: (34) 351 14 36, http://www.ckziulubliniec.pl/


5. Filmy edukacyjne dotyczące egzaminów.

film informacyjny:
https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1

język polski:
https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=3

matematyka:

języki obce:

4. "Wybieram zawód dla siebie..." - wyszukiwarka zawodów.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RODN "WOM" w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów "Wybieram zawód dla siebie - informator o szkolnictwie branżowym" z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2019/2020). Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Link do wyszukiwarki zawodów: https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/


3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
    i postępowania uzupełniającego dla absolwentów
szkół
    podstawowych.

Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

Tabela z terminami do pobrania na dole strony ↓ lub  ze źródła poniżej.

źródło:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-szkol-podstawowych/


2. Egzamin ósmoklasisty – filmy informacyjne Centralnej Komisji
    Egzaminacyjnej.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej youtube zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Prosimy zatem nauczycieli, uczniów i rodziców o zapoznanie się ze wskazanymi wyżej materiałami.

Link do filmów

źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl


1. Egzamin ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie ósmej szkoły podstawowej
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, jednak nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.

Więcej informacji:
www.cke.edu.pl
www.cke.edu.pl – Informator

Pliki do pobrania:
Opublikował/a: admin SP3
Kategoria: Podstrony
Dodano: Środa 6 lutego 2019 09:33:46
drukuj
Posiadamy certyfikaty: